Dp 224 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dálkové sledování vozu GSM technologiemi[edit]

Autor: Vacula Martin

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

224img.gif

Cielom diplomovej práce je vytvorit system na dialkové sledovanie vozu pomocou GSM technológii. Teoretická časť popisuje systém a spôsoby jeho realizácie. Dalej sa vysvetlujú protokoly, ktoré sú potrebné v našej realizácii na prenos údajou pomocou datoveho spojenia v sieti GSM pomocou GPRS. Pozornosť je venovaná aj modulu prenosovej jednotky a jej softwarovému rozšíreniu.

Praktická časť popisuje realizáciu softwarového riešenia stackov pre protokoly PPP, IP a UDP. Popísané sú najdôležitejšie funkcie a ich algoritmy pomocou vývojových diagramov. Ďalej je popísané fyzické riešenie prijímania, ukladania a vysielania dat.

Dp 2006 vacula martin.pdf