Dp 210 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního svalu[edit]

Autor: Hruška Martin

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

210img.gif

Tato diplomová práce tvoří úvod do problematiky funkční elektrické stimulace a je určená především pro elektrotechnické inženýry. Teoretická část popisuje matematický model kontrakce kosterního svalu. Praktická část práce shrnuje technické aspekty problematiky a stručně popisuje seznam komerčně vyráběných stimulátorů, elektrod a senzorů pro detekci fáze chůze. Hlavní část práce spočívá v návrhu nového přenosného elektrostimulátoru.

Dp 2006 hruska martin.pdf