Dp 222 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

OPC Server[edit]

Autor: Ondřej Šťavík

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

222img.gif

Tato diplomová práce se zabývá využitím specifikace OPC Data Access k přístupu na fyzické zařízení. Hlavní náplní je vývoj OPC serveru pro I/O kartu Advantech PCI 1750. Server podporuje povinné části OPC Data Access 2.05. Z volitelných částí je implementováno rozhraní IOPCBrowseAddressSpace. K demonstraci funkcí serveru byl vytvořen i jednoduchý OPC klient.

Dalším úkolem této práce je vývoj konfiguračního prostředí (manažera) k serveru. Ten má za úkol zpřístupnit uživateli některá globální nastavení serveru, nedostupná z OPC klientů.

V teoretické části práce je stručný úvod do některých typů meziprocesové komunikace ve Windows. Od těch jednodušších až po model COM, který je základem technologie OPC. Dále se teoretická část zabývá popisem specifikace OPC Data Access. Praktická část se pak věnuje konkrétním aplikacím.

Dp 2006 stavik ondrej.pdf