Dp 223 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí Java technologií[edit]

Autor: Šremer Martin

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

223img.gif

Tato práce pojednává o návrhu a implementaci obecného editoru grafů pro WWW a jeho specializaci na Stochastické časované Petriho sítě. Typ editovaného grafu, styl zobrazení a datový formát pro jeho perzistentní uložení definuje až uživatel pomocí XML dokumentu. Editor umožňuje nadefinovat libovolný počet typů vrcholů, hran a na ně navázaných informací databázového charakteru (tzv. vlastnosti). Zároveň uživatel předepíše tvary použité pro zobrazení vrcholů, typ křivek představujících hrany a způsob zobrazení vlastností. Editovaný graf je ukládán nebo načítán z nebo do XML dokumentu, jeho strukturu se editor "naučí" z Relax NG schématu. To je základem výše zmíněného XML dokumentu, z něhož jsou načteny definice typu grafu. Obecnost editoru je demonstrována na Petriho sítích a grafu představujícího rodokmen. Pro implementaci byla zvolena Java. Program může být vložen do HTML stránky jako Java applet i používán jako desktopová aplikace.

Dp 2006 sremer martin.pdf