Dp 213 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inteligentní regulátor pro klimatizaci[edit]

Autor: Smetana Miloš

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

213img.gif

Práce popisuje chování budov z pohledu vytápění a regulace. Blíže se zaměřuje na regulaci topného systému rodinného domku, na kterém je prováděno měření a pro který je vytvořen matematický model v systému MATLAB-Simulink. Vytvořený model respektuje venkovní vlivy a je koncipován tak, aby jej bylo možné změnou konstant použít pro jinou obdobnou soustavu.

Dp 2006 smetana milos.pdf