Dp 259 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů[edit]

Autor: Brabec Jan

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

259img.gif

Cílem této práce je shrnutí studia problematiky optických konektorů a návrh nové verze programu s využitím stávajícího hardwaru pece pro vytvrzování epoxidového lepidla uvnitř optických konektorů. Zároveň je řešena synchronizace vytápění jednotlivých topných komor, připojení pece k osobnímu počítači, vizualizace a zadávání parametrů pece.

Původní řídicí algoritmy pecí pro vytvrzování epoxidu doposud využívaly jednoduchý princip regulace, založený na dvoupolohovém regulátoru s hysterezí, který způsobuje výrazné špičky v teplotách pece. Zpřesnění řízení a tím i zkrácení potřebného času pro vytvrzování bylo dosaženo zavedením algoritmu PID regulátoru. Pomocí komunikace mezi větším počtem (5–6) řídicích jednotek je možné minimalizovat příkonové špičky a tím omezit přetěžování elektrické sítě. Byla vytvořena grafická vizualizace, která umožňuje pomocí osobního počítače sledovat celý výrobní proces vytvrzování konektorů a zadávat parametry řízení všech topných komor pece.

Po zavedení nového softwaru do výrobního procesu je očekáván možný nárůst výroby na jedné peci v řádu jednotek procent, vlivem zkrácení času vytvrzování a možnosti použití všech komor najednou. Na tématu bylo pracováno v rámci projektu CEPOT pro společnost RLC Praha. Téma bylo řešeno po tři období, což odpovídá devíti kalendářním měsícům.

Dp 2008 brabec jan.pdf