Diplomové práce 2008

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2008

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
256 Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu Bounded active damping of automobile suspension Dp_256_cz Dp_256_en
257 Auersvald Martin Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou Wireless sensor network for monitoring of a patients with Parkinson's disease Dp_257_cz Dp_257_en
258 Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota CANOpen Communication for a Mobile Robot Dp_258_cz Dp_258_en
259 Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů Control of hardening oven for the optical fibre connector Dp_259_cz Dp_259_en
260 Bysterský Tomáš Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simulinku Support of hardware peripherals during code generation in Simulink Dp_260_cz Dp_260_en
261 Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci budovy Design of Smart home Multi-layer Control system Dp_261_cz Dp_261_en
262 Grudinin Iľja Řízení rychlých servopohonů Control of high-speed servo-drive Dp_262_cz Dp_262_en
263 Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění Educational Model of Solar Heating Dp_263_cz Dp_263_en
264 Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sběrnici CAN CAN bus communication protocol support and monitoring Dp_264_cz Dp_264_en
265 Haniš Tomáš Stabilizovaná platforma pro UAV prostředky: zpracování signálů z inerciálních čidel Stabilized UAV Platform: Sensors and Measurements, State Estimation and Filtering Dp_265_cz Dp_265_en
266 Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Automation Distributed sontrol system with Rockwell Automation controllers Dp_266_cz Dp_266_en
267 Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO Profinet IO Device Development Dp_267_cz Dp_267_en
268 Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ Aplication of Modern Control Theory on Couple of Tanks TQ Dp_268_cz Dp_268_en
269 Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce Support for a simulation with hardware-in-the-loop Dp_269_cz Dp_269_en
270 Kovalčík Peter Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov Heuristic Algorithms for Project Scheduling Dp_270_cz Dp_270_en
271 Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového motoru Diesel engine modelling and control Dp_271_cz Dp_271_en
272 Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolbox pro Matlab Remote scheduling in Scheduling toolbox for Matlab Dp_272_cz Dp_272_en
273 Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru Airship - Space orientation Dp_273_cz Dp_273_en
274 Řehoř Jiří Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace Explicit Solution of the Model Predictive Control Dp_274_cz Dp_274_en
275 Anderle Milan Systém pro podporu řízení piezoelektrických motorů System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_275_cz Dp_275_en
276 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM II. GSM Remote Control and Monitoring System Dp_276_cz Dp_276_en
277 Blažek Jan Procesní hygrometr Process Hygrometer Dp_277_cz Dp_277_en
278 Čapek Roman Rozvrhování a vizualizace výrobních procesů Scheduling and Visualization of Manufacturing Processes Dp_278_cz Dp_278_en
279 Čarek Lukáš Řídicí systém pro regulaci teploty Temperature Control System
280 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci Device for Inertial Navigation Dp_280_cz Dp_280_en
281 Dvořák Michal Návrh a realizace řídicí elektroniky pro model letadla Design and Implementation of Control Electronics for Model Aircraft Dp_281_cz Dp_281_en
282 Filas Petr Optimalizace výkonových rezerv pro řízení rovnováhy v přenosové síti Optimization of Power Reserves Used for Balance Control in the Trasmission System Dp_282_cz Dp_282_en
283 Hegr Zbyněk Inverzní rotační kyvadlo Inverted Rotation Pendulum Dp_283_cz Dp_283_en
284 Heinrich Petr Experimentální létající stroj – základní řízení Experimental Flying Engine - Basic Control Dp_284_cz Dp_284_en
285 Horný Petr Optimalizace rozřezání desky Plate Cutting Optimization Dp_285_cz Dp_285_en
287 Kautský Aleš Klient analyzátoru protokolu Profibus DP Client for Profibus DP Protocol Analyser Dp_287_cz Dp_287_en
288 Kováčik Lukáš Bezdrátové dálkové ovládání CNC řídicích systémů Wireless Remote Control for CNC Control Systems Dp_288_cz Dp_288_en
289 Kozojed Aleš Řízení technologického procesu kopolymeračního reaktoru Control of Technological Process in Copolymerization Reactor Dp_289_cz Dp_289_en
290 Krajl Miloslav Řízení technologického procesu Claussovy jednotky – napájení kondenzátoru síry Control of Technological Process in Clauss Recovery Unit -Feeding of the Sulfur Condensing Drum Dp_290_cz Dp_290_en
291 Lehký Jan Archiv experimentů Experiments Repository Dp_291_cz Dp_291_en
292 Mareček Jan Experimentální létající stroj – orientace v prostoru Experimental Flying Engine - Space Orientation Dp_292_cz Dp_292_en
293 Mikoška Ivo Realizace modelu betonárny Realisation of a Concrete-Factory Model Dp_293_cz Dp_293_en
294 Mrázik Josef Nástroj pro plánování plnění kontejnerů Tool for Planning of Containers Packing Dp_294_cz Dp_294_en
295 Novák Pavel Návrh a implementace SW pro výpočet a návrh energeticky úsporných opatření v budovách Design and Implementation of SW System for Calculation and Design of Energy Saving Acquisition in Buildings Dp_295_cz Dp_295_en
296 Nývlt Ondřej Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci Automatic Programm Generation for Home Automation Dp_296_cz Dp_296_en
297 Peca Marek Kráčející robot Biped Robot Dp_297_cz Dp_297_en
298 Pešek Tomáš Řízení tunelového pasteru Control of the Tunnel Pasteurizer Dp_298_cz Dp_298_en
299 Richtr Jiří Číslicový systém pro řízení piezoelektrických motorů Digital System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_299_cz Dp_299_en
300 Růžička Ladislav Výukový model „řízení polohy čtecí hlavy pevného disku“ Laboratory Model "Position Control for Hard Disk Drive" Dp_300_cz Dp_300_en
301 Řezáč Martin Návrh řízení pro systém stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Line-of-Sight Stabilization System for an Airborne Camera System Dp_301_cz Dp_301_en
302 Samek Martin Server analyzátoru protokolu Profibus DP Server for Profibus DP Protocol Analyser Dp_302_cz Dp_302_en
303 Spálenka Karel Numerické algoritmy pro MPC s proměnnými parametry Numerical Methods for Gain-Scheduled MPC
304 Šimovič Tomáš Optimální plánování provozu kogeneračního systému Optimal Production Planning of a Cogeneration System Dp_304_cz
305 Vach Radomír Algoritmy inerciální navigace pro aplikace v biomedicíně Inertial Navigation Algorithms for Biomedical Applications Dp_305_cz
306 Žoha Jaroslav Elektronická stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Electronic Line-of-Sight Stabilization for an Airborne Camera System Dp_306_cz Dp_306_en
307 Affonseca Antonio Estimation of Angular Positions of a UA V from Inertial Measurements Dp_307_en
308 Giacomelli Martín Oscar Fault Detection on an Aircraft and Development of a Contingency Control Strategy Dp_308_en
309 Jiménez Misael Eduardo Bejarano Spatially distributed control for surface deformation
310 Nucera Alexander Quaternion error estimation for SUSAT-1 Dp_310_en
311 Pandele Constantin Alexandru Sorption Processes in Space and Control System for Sorption Process
312 Rapson Christopher Spatially Distributed Control Dp_312_en
313 Hoč Michal Helikoptéra ve virtuálním prostoru Helicopter in virtual space Dp_313_en