Dp 281 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh a realizace řídícíelektroniky pro model letadla[edit]

Autor: Michal Dvořák

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro volné modely kategorie F1A. Celý systém se skládá z několika modulů, které umožnují řízení všech potřebných aerodynamických ploch a vlekání modelu na vlečném lanku. Tento systém ob- sahuje elektronický časovač, tenzometrický háček a programovací jednotku. Součastě je také ruční ovladač a rádiový modul, který umožnuje rádiové vyhledávání a odesílání příkazů do modelu.

Dp 2008 dvorak michal.pdf