Dp 275 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém pro podporu řízení piezoelektrických motorů[edit]

Autor: Milan Anderle

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat procesorový systém pro buzení a vyhodnocení 2-D kapacitního senzoru polohy. Základními obvody procesoroého systému jsou mikroprocesor, hradlové pole a A/D a D/A převodníky. Hlavní nápní práce byly návrh a implementace komunikace mezi mikroprocesorem a A/D a D/A převodníky pomocí hradlových polí. Komunikace byla nejprve uskutečňována a testována pomocí CPLD obvodu, následně však bylo CPLD nahrazeno FPGA, které umožňuje nejen práci se dvěma kapacitními senzory souučasně ale také filtraci změřených dat. Činnost FPGA byla otestována na dodaném kapacitním senzoru.

Dp 2008 anderle milan.pdf