Dp 267 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vývoj zařízení Profinet IO[edit]

Autor : Mezera Pavel

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s požadavky na řídicí systém tunelu Sitina a navrhnout pro tento tunel algoritmus řízení provozního větrání. Navržený algoritmus měl být dále implementován do prostředí Matlabu. V tomto prostředí byl následně algoritmus ověřen na dříve naprogramovaném simulátoru vzduchotechniky. Teoretický rozbor v úvodní části práce nabízí stručný přehled různých druhů ventilace a uvádí různé možnosti návrhu provozní ventilace. Dále práce obsahuje podrobný rozbor postupu navrhování algoritmu řízení a na závěr je uvedeno několik srovnávacích grafů pro různá nastavení navrženého algoritmu.

Dp 2008 mezera pavel.pdf