Dp 295 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh a implementace SW pro výpočet a návrh energeticky úsporných opatření v budovách[edit]

Autor: Pavel Novák

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá komplexním návrhem a implementací softwarové části systému pro výpočtovou část energetického auditu, jehož stěžejní součástí je analýza (rozklíčování) spotřeby energie na jednotlivé okruhy spotřeby, identifikace nedostatků a návrh energeticky úsporných opatření v budovách. V první části jsou analyzovány a popsány základní výpočtové vztahy použité v systému, tyto vztahy vycházejí z fyzikálních vlastností objektů a korespondují s platnými českými resp. evropskými normami a vyhláškami. Ve druhé části se práce věnuje návrhu a implementaci softwarové části systému. SW je implementován na platformě Microsoft .NET 3.5 v jazyce C#. Design softwaru koresponduje s předem analyzovanými požadavky energetických auditorů jako hlavní cílové uživatelské skupiny. Pracovní prostředí a postup práce v systému je rozděleno do tří sekcí – zadání vstupních dat o objektu, analýza vstupních dat ve smyslu identifikace energetických nedostatků s výpočtem variant souhrnu energeticky úsporných opatření a zhodnocení navržených opatření z několika hledisek.

Dp 2008 novak pavel.pdf