Dp 297 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Kráčející robot[edit]

Autor: Marek Peca

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Práce představuje stavbu dvounohého kráčejícího robota, jeho elektroniku a základní software. Robot dosáhl základního vytčeného cíle, statické chůze s dlouhodobým stojem na obou nohou a pevnou trajektorií v kloubových souřadnicích. Robot se dvěma nohama, bez ostatních částí těla, je schopen chodit podle pevné, ručne vytvořené, statické trajektorie, řízen jednoduchými proporcionálními SISO regulátory. Navržen je tak, aby bylo možné použít i MIMO regulátory, pružnou trajektorii nebo dynamickou chůzi. Servomotory robota tvoří distribuovaný systém, rízený pres prumyslovou sbernici CAN. V práci jsem zduraznil podstatné body návrhu z hlediska mechanické konstrukce a kinematiky, proudového kaskádního řízení motoru a časování.

Dp 2008 peca marek.pdf