Dp 263 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Výukový model solárního vytápění[edit]

Autor: Hynek Frauenberg

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

263img.gif

Cílem této práce bylo vytvořit matematický model a softwarové prostředí, koncipované pro výuku předmětů zaměřených na návrh průmyslových regulátorů. Práce je součástí projektu euSophos 2C06010 zadaného Ministerstvem školství. Simulační jádro využívá služeb Control Toolboxu z Matlabu a postihuje model topné soustavy v malém domku s elektrickým kotlem a solárním kolektorem. Byl vytvořen nástroj pro pozorování vlivu solárního panelu na tepelnou bilanci domu v širokém spektru pracovních podmínek. Veškeré simulace jsou založeny na reálných datech z Českého hydrometeorologického ústavu. Práce vychází ze základních fyzikálních zákonů, jsou uvažovány parametry reálných kolektorů a tepelné vlastnosti budovy dle ČSN. V programu je implementováno síťové rozhraní a je možno aktivovat distribuovaný výukový systém. Grafický výstup je realizován pomocí knihovny OpenGL a výsledná vizualizace v třírozměrném prostoru interaktivně demonstruje strukturu topného okruhu i dynamiku soustavy.

Dp 2008 frauenberg hynek.pdf