Dp 300 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Výukový model „řízení polohy čtecí hlavy pevného disku[edit]

Autor: Ladislav Růžička

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce popisuje návrh laboratorní úlohy pro studenty katedry řídící techniky. Podstatou laboratorní úlohy je řídit polohu diskové hlavy. Pro řízení polohy jsou využity nejmodernější metody modelování, identifikace parametrů modelu a řízení. Disková hlava je připojena přes externí hardware k počítači pomocí převodníkové karty MF 624 od firmy Humusoft. Modelování, identifikace parametrů modelu a řízení je prováděno v prostředí MATLAB Simulink. Diplomová práce se skládá z několika částí : 1. sestavení potřebného hardwaru a softwaru pro ovládání diskové hlavy a měření její polohy, 2. matematický popis systému a identifikace parametrů modelu, 3. návrh regulátorů PID a LQG, 4. návod k obsluze laboratorního přípravku.

Dp 2008 ruzicka ladislav.pdf