Dp 271 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a návrh řízení vznětového automobilového motoru[edit]

Autor: Lanský Lukáš

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

271img.gif

Vznětové motory hrají stále důležitější roli v automobilovém průmyslu. Pro dnešní výrobce těchto motorů je optimalizace spotřeby paliva a vypouštěných emisí klíčová, ale bohužel i velice drahá a časově náročná. Počítačová simulace vznětového motoru pomáhá tyto náklady výrazně snižovat. Cílem této diplomové práce je modelování a řízení procesů ve válci vznětového motoru. První část se zabývá modelem vytvořeným v programu Matlab-Simulink. Tato část zahrnuje podrobný popis sacích a výfukových mechanismů, termodynamiky válce, spalovacích procesů i popis parametrů sloužících ke sledování výkonu motoru. Druhá část se pak zaměřuje na návrh regulátoru pro řizení výstupního kroutícího momentu. Je navrženo několik vhodných regulátorů typu PI a jeden Hinf regulátor. Výsledné chování uzavřené regulační smyčky je následně srovnáno.

Dp 2008 lansky lukas.pdf