Dp 272 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolboxu pro Matlab[edit]

Autor: Martinský Jan

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

272img.gif

Tato práce se zabývá vytvořením webové aplikace umožňující vzdálenou práci s TORSCHE Scheduling Toolboxem pro Matlab. Součástí práce je také implementace rozvrhovacích algoritmy. CoffmanGraham a Hu.

Pro realizaci je využito obecných standardu CSS, XML, XHTML, CGI a konceptu AJAX. Aplikace se skládá ze čtyř samostatných částí: webové rozhranní, databáze, SOAP server a Matlab servery. Pro implementaci jednotlivých částí jsou použity programovací jazyky PHP, JavaScript, MATLAB, SQL. Otázka časové národnosti výpočty úloh je řešena pomocí paralelního zpracování jednotlivých úloh nezávisle na více Matlab serverech. SOAP server a Matlab server jsou navrženy tak, aby se dali pomocí změny konfigurace použít i pro řešení úloh jiného typu.

Dp 2008 martinsky jan.pdf