Dp 268 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ[edit]

Autor: Chuman Jiří

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

267img.gif

Tato práce se zabývá identifikací modelu vodárna TQ a návrhem kvadraticky optimálního prediktivního MPC (Model Based Predictive Control) regulátoru. Při identifikaci dostaneme všechny parametry potřebné k vytvoření matematického modelu potřebného pro návrh regulačních prvků. Prediktivní regulátor řeší úlohu kvadraticky optimálního řízení, kde návrh regulátoru je formulován jako optimalizační problém. Návrh optimálního regulátoru spočívá v nastavení parametrů vhodně zvoleného optimalizačního kritéria. Vzhledem k tomu, že měření výstupů na reálném systému je zatíženo velkou chybou, použijeme pro odhad stavů rozšířený Kalmanův filtr jako optimálního pozorovatele stavu a přidáme ho do regulační smyčky s regulátorem. Navržené regulační prvky porovnáme s klasickými metodami návrhu, s regulátorem typu PID (proporcionálně-integračně-derivační).

Dp 2008 chuman jiri.pdf