Dp 269 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora simulace s hardware ve smyčce[edit]

Autor: Jelínek Pavel

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

269img.gif

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpory pro generování C kódu z modelu v Simulinku, známé jako target, pro hardware s operačním systémem GNU Linux.

Práce popisuje vytvoření základního targetu a jeho následné rozšíření o práci v reálném čase, propojení se Simulinkem prostřednictvím external modu a šablonu na vytvoření bloků pro vstupně/výstupní zařízení, jejíž použití je demonstrováno na bloku asynchronní sériové linky RS232. Tím je vytvořena kompletní podpora simulace s hardware v uzavřené smyčce (hardware-in-the-loop).

Pozornost je také věnována vytvoření křížových překladačů pro překlad vygenerovaného C kódu pod operačním systémem Windows XP s procesorem x86, kde je spuštěn Simulink, pro operační systém GNU Linux s procesory x86 a PowerPC (jádro 603e). K překladu jsou využity emulátory Linuxu (Cygwin a MinGW). Je popsána také manipulace s binárním kódem mezi emulátory Linuxu, kde je kód vytvořen a operačním systémem GNU Linux na cílovém počítači.

Použití targetu je prezentováno na demonstrační úloze. Závěrem je naznačen další možný vývoj targetu.

Dp 2008 jelinek pavel.pdf