Dp 291 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Archiv experimentů[edit]

Autor: Jan Lehký

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá vytvořním uživatelského rozhraní, které bude použito jako součást projektu pro firmu Aero Vodochody. Uživatelské rozhraní umožňuje archivaci a zpracování dat získaných z programu Matlab za pomocí COM rozhraní a jeho Automation serveru. Data jsou ukládána do databáze PostgreSQL, do databáze je také možné uložit jakýkoli soubor např. nastavení experimetnu, dokumentaci, grafy. Pro práci z daty je zde připravena možnost vykreslení libovolných grafů z naměřených dat, jejich porovnání a ukládání na disk za pomocí jednoduchých nástrojů. Dále je možné pomocí tohoto nástroje generovat částe£né dokumenty, které po doplnění mohou sloužit jako reporty ke zmíněným experimentům. Větší část tohoto programu je vytvořena v jazyce C#, v programu Matlab jsou pak implementovány funkce pro import a export dat.

Dp 2008 lehky jan.pdf