Dp 304 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimální plánování provozu kogeneračního systému[edit]

Autor: Tomáš Šimovič

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Táto práca sa zaoberáa problematikou optimálneho plánovania kombinovanej výroby tepla a elektriny. Problém je formulovaný ako problém lineárneho programovania s celočíselnými premennými a vyriešený pomocou univerzálneho matematického solveru. Formulácia problému obsahuje niekolko typov dynamických obmedzení. Boli uvažované dve plánovacie úlohy: minimalizácia nákladov na výrobu a maximalizácia zisku. Vo formul ácii modelu sú zahrnuté aj primárna, sekundárna a terciálna regulácia a niekolko typov kontraktov na predaj elektriny. Formulácia problému bola otestovaná na konfigur ácii kogeneračného systému, ktorá je typická pre strednú Európu a boli dosiahnuté velmi uspokojivé výsledky.

Dp 2008 simovic tomas.pdf