Dp 298 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení tunelového pasteru[edit]

Autor: Tomáš Pešek

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabýván návrhem plně automatického řízení tunelového pasteru, který je používán ve stáčírně nápojů firmy Coca-Cola Beverages ČR k pasteraci balených nápojů, pomocí programovatelného automatu z řady SIMATIC S7-300. Proces pasterizace je rozdělen do několika po sobě jdoucích kroků. Neoddělitelnou součástí řídícího algoritmu je regulace teplot a hladin vody v jednotlivých zónách tunelového pasteru. Další část této práce bylo vytvořit rozhranní mezi řídícím systémem a obsluhou umožňující sledování a řízení procesu pasterizace, což bylo realizováno vizualizačním rozhranním na operátorském panelu vytvořeném v prostředí WinCC Flexible, programem na PC vytvořeným v programovacím jazyku Delphi 7 a také programem pro monitorování procesních dat přes internet, který byl realizován jako Java applet. Software pro řídící systém byl vytvořen v prostředí STEP7.

Dp 2008 pesek tomas.pdf