Dp 266 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Automation[edit]

Autor: Hanzlík Jiří

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce byla realizace distribuovaného řídicího systému s programovatelnými automaty firmy Rockwell Automation pro komplexní řízení modelů v laboratoři K23. Pro systém byly použity některé stávající modely a vytvořeny nové modely představující soustavu spojených nádrží. K řídicímu systému byla vytvořena vizualizace a u jednoho modelu spojených nádrží je zajištěna možnost vzdáleného řízení a monitorování přes internet.

Model spojených nádrží představuje systém řízení výšky hladiny. Je osazen průmyslovými akčními členy a senzory, splňuje požadavek na napájení z bezpečného napětí 24 V. Dále umožňuje prioritní předávání řízení, mezi PAC, počítačem s programem Matlab a lokálním ovládacím panelem.

Součástí práce jsou i demonstrační programy pro výuku programovatelných automatů.

Dp 2008 hanzlik jiri.pdf