Dp 299 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Čslicový systém pro rízení piezoelektrických motorů[edit]

Autor: Jiří Richtr

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Měření velmi malých změn polohy vyvolaných pohybem piezoelektrických motoru si žádá jednak značnou citlivost zařízení, protože velikost jednoho kroku piezomotoru se pohybuje ve zlomcích μm, jednak je třeba vysoké rychlosti vyhodnocení této změny, nebot kroky těchto aktuátoru mohou mít frekvenci až v rádu kHz. Tato diplomová práce má za cíl sestavit zařízení pro takováto měření s využitím kapacitního diferenciálního snímače buzeného modulovaným střídavým signálem. Číslicové vyhodnocená změřená data se mají prenášet pomocí standardizovaného rozhraní do PC nebo do navazující části řídicího systému. K rešení má být využit některý z běžne dostupných mikrokontroléru a modulace budicího signálu se má provádet číslicove-analogovými převodníky.

Dp 2008 richtr jiri.pdf