Dp 278 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozvrhování a vizualizace výrobních procesů[edit]

Autor: Roman Čapek

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce je věnována popisu výsledků dosažených ve dvou částech teorie rozvrhování. Prvním řešeným problémem je rozvrhování s více alternativními výrobními plány. V práci je zahrnut výzkum navazující na již existující práce v oblasti alternativního rozvrhování a pro zadání struktury problému je využita notace Petriho sítí. Pro takto popsaný problém je navržen algoritmus založený na celočíselném lineárním programování. Navržené řešení je otestováno na náhodně generovaných instancích problému s alternativními výrobními plány. Druhá část této práce je potom věnována popisu využití vizualizace a simulace v oblasti rozvrhování. Práce rovněž obsahuje popis implementace nového nástroje pro vizualizaci a simulaci nazvaného VISIS (VIsualization and SImulation in Scheduling) a několik ukázkových příkladů vytvořených pomocí tohoto nástroje.

Dp 2008 capek roman.pdf