Dp 260 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simulinku[edit]

Autor: Bysterský Tomáš

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

260img.gif

Diplomová práca sa zaoberá problematikou simulácie hardware periférií a automatickým generovaním kódu, využívaných pri návrhu embedded zariadení metódou rapid prototyping. V práci sú spomenuté výhody a princípy automatického generovania kódu z prostredií Matlab/Simulink a Processor Expert, pomocou knižnice Peslib. Knižnica Peslib bola rozšírená o blok PWMMC.

Použitie a funkčnosť blokov knižnice Peslib je ukázané na demonštračnej úlohe riadenia BLDC motora. Úloha zahŕňa modelovanie, simulovanie a implementáciu riadiacich algoritmov s následným automatickým generovaním C kódu regulátora cieľovej aplikácie.

Dp 2008 bystersky tomas.pdf