Dp 294 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Nástroj pro plánování plnění kontejnerù[edit]

Autor: Josef Mrázik

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Práce je věnována návrhu nástroje, sloužcího k řešení úlohy rozmístění co nejvyš- ího počtu předmětů tvaru kvádru do kontejneru v zadaném pořadí. Tato úloha je NP-obtížná a v praxi tedy velmi těžko řešitelná. Práce prezentuje deterministický algoritmus plnění jednoho kontejneru založený na metodě větví a mezí, který byl navržen, implementován a na praktických výpočetních experimentech byla demonstrov ána jeho činnost.

Dp 2008 mrazik josef.pdf