Dp 305 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy inerciální navigace pro aplikace v biomedicíně[edit]

Autor: Radomír Vach

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je vytvoření knihovny funkcí implementujících algoritmy inerciální navigace. Knihovna je určena pro následné vyuţití v oblasti sledování stavu člověka či libovolného zařízení pomocí inerciálních senzorů, přičemţ nás nebude zajímat jeho poloha v prostoru. Pro tento účel budeme vyuţívat různé druhy Kalmanových filtrů, které nám upřesní stav člověka z naměřených hodnot senzorů, které jsou ovlivněny rušením, šumem, a proto nám nedávají přesné údaje.

Dp 2008 vach radomir.pdf