Dp 285 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace rozřezání desky[edit]

Autor: Petr Horný

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

285.jpg

Cílem této práce je naleznout optimální způsob rozřezání obdélníkové desky a to pomocí genetických algoritmů. V první části je zjednodušeně popsán princip funkce genetických algoritmů. Dále je v dokumentu popsán způsob provedení guilotinovaných řezů. Stěžejní část práce se zabývá třemi navrženými algoritmy pro optimalizaci rozřezání desky pomocí guilotinovaných řezů. Výsledky jsou dokumentovány naměřenými hodnotami pomocí tabulek a grafů. Nechybí vzájemné srovnání těchto tří algoritmů, stejně tak srovnání s jinými programy určenými k řešení stejného problému. Vše je implementováno v jazyce Java.

Dp 2008 horny petr.pdf