Dp 273 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzducholoď - orientace v prostoru[edit]

Autor: Müller Miroslav

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

273img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího systému a řídicích algoritmů modelu vzducholodě. Obsahuje návrh nového hardwarového vybavení a řídicího programu. Práce zahrnuje volbu nové řídicí jednotky a nových měřicích systémů zajišťujících podpůrné měření pro orientaci v prostředí. Součástí je i návrh řídicího programu palubní stanice vzducholodi, který vykonává jak řízení vlastních motorů umožňující let vzducholodi, tak sběr dat z měřicích desek. Část práce je věnována popisu matematického modelu vzducholodi, který je nezbytný pro návrh moderních efektivních regulátorů. V práci je obsažen rovněž návrh palubního řídicího systému vzducholodi. Na závěr jsou zmíněny některé možnosti dalšího vývoje celého projektu.

Dp 2008 muller miroslav.pdf