Dp 276 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A DOHLED POMOCÍ GSM II.[edit]

Autor: Tomáš Bartl

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce vychází z poznatků získaných vypracováním předchozí bakalářské práce, které dále rozšiřuje. Zabývá se návrhem a realizací zařízení pro dálkové ovládání a dohled s využitím sítě GSM jako komunikačního média mezi uživatelem a zařízením. Práce popisuje návrh a realizaci zařízení založeného na duálním GSM modulu Siemens MC39i a procesoru ATmega128 firmy Atmel, který plní řídící funkci celého zařízení. Deskripce hardwaru navazuje na úvodní část práce, v níž je popisován GSM modul a řídící procesor. Závěr diplomové práce je věnován popisu programového vybavení demonstrujícího funkčnost zhotoveného zařízení.

Dp 2008 bartl tomas.pdf