Dp 292 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Experimentální letající stroj - orientace v prostoru[edit]

Autor: Jan Mareček

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Náplní práce je návrh a realizace embedded řídícího systému pro stroj typu quadrotor, který je realizován v rámci diplomové práce Quadrotor základní řízení [9]. Rozpracována je problematika metod měření polohy, typů senzorů a realizován výběr vhodných typů. Je zde proveden komplexní návrhu jednotky inerciálních měření včetně filtrace a zpracování získaných dat do stavu vhodného pro řízení. Dáale je prezentovann návrh a realizace palubního řídícího sysé´emu na platformě ARM7 včtně příslušného programového vybavení.

Dp 2008 marecek jan.pdf