Dp 293 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Realizace modelu betonárny[edit]

Autor: Ivo Mikoška

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodný řídicí program pro řízení technologie výroby betonu a dále ve spolupráci s firmou PEMTEC vyrobit model betonárny ve zmenšeném měřítku. Beton se v dnešní době vyrábí již pouze centrálně na betonárnách, které jsou zárukou vysoké kvality betonu a jsou schopny dodávat velké množství betonu v krátkém výrobním čase. Složitý proces výroby je nutno spolehlivě řídit, přičemž největší důraz při výrobě betonu je kladen na přesné navážení jednotlivých surovin, neboť jenom díky správnému složení může vzniknout kvalitní beton, který vyhoví náročné normě pro zkoumání kvality betonu. Pro vlastní řízení byly použity jednotky pro průmyslovou automatizaci Simatic, které na světový trh dodává firma Siemens. Vizualizace a ovládání technologie betonárny byly naprogramovány pomocí softwaru WinCC, rovněž od firmy Siemens, který přímo spolupracuje s programovatelnými automaty Simatic.

Dp 2008 mikoska ivo.pdf