Dp 301 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh řízení pro systém stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun[edit]

Autor: Martin Řezáč

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Pro zadavatele projektu – Výzkumný technický ústav letectva (VTÚL) – je vyvíjena stabilizovaná základna pro kamerový sledovací systém obsahující dvě kamery a laserový dálkoměr. Tato základa ve tvaru koule bude umístěna v novém českém bezpilotním letounu MANTA, následníka úspěšného bezpilotního letounu Sojka.Účelem celého systému je sledování pevných i pohybujících se cílu při současném potlačení vlivu pohybu letounu a ostatních poruch jako jsou poryvy větru. Systém je možné rozdělit na dvě vzájemně nezávislé části – vnitřní zrychlá inerciální zpětnovazební smyčka a vnější pomalá vizuální zpětná vazba (založená na algoritmech zpracování obrazu a rozpoznávání). Tato diplomová práce popisuje návrh a také implementaci Stabilizace optické osy kamerového systému měřením inerciálních úhlových rychlosí. Pro navrženou koncepci řídícího systému byl vytvořen simulační model stabilizované základny. Následně tato práce představuje vyrobený hardware a software potřený pro ověření činnosti vytvořených algoritmů ve vyrobené stabilizované základně.

Dp 2008 rezac martin.pdf