Dp 264 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sběrnici CAN[edit]

Autor: Miloš Gajdoš

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

264img.gif

Táto práca sa zaoberá monitorovaním systémov založených na komunikačnom pro- tokole CAN (Controller Area Network). Hlavným cieľom práce je portácia monitoringu a posielanie testovacích správ v prostredí jazyka C++ s využitím grafickej knižnice Qt. Teoretická časť práce popisuje základné princípy protokolu CAN a zaoberá sa návrhom distribúcie a filtrácie monitorovanýh správ do jednotlivýh komponent grafickej aplikácie, s využitím pripojenia tejto aplikácie k ovládaču CAN. Praktická časť popisuje návrh a implementáciu grafickej aplikácie nazvanej QCANalyzer, ktorá by mala podporovať analýzu vyšších vrstiev komunikácie pre ľahké nasadenie v automobilovom priemysle rovnako ako interpretáciu a generovanie slovníku sieťových premenných.

Dp 2008 gajdos milos.pdf