Dp 277 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Procesní hygrometr[edit]

Autor: Jan Blažek

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce popisuje návrh hygrometru, neboli přístroje na měření vlhkosti plynů. Je zde popsáno obvodové řešení navrženého hygrometru s datovou komunikací a procesními analogovými výstupy. Okrajově je popsán firmware hygrometru, který jsem psal v jazyku C a po kompilaci nahrál do mikrokontroléru ATMega32. Úvodní část se zabývá teoretickým rozborem měření vlhkostních veličin a návrhem kompenzace teplotního součinitele, který nebyl dosud zpracován. Tyto teoretické informace byly využity při programování mikroprocesoru.

Dp 2008 blazek jan.pdf