Dp 284 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Experimentální létající stroj - základní řízení[edit]

Autor: Petr Heinrich

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí quadrotoru a realizací algoritmů základního řízení. Obsahuje konstrukční řešení mechanické části stroje, volbu pohonných jednotek zajištující pohyb stroje a je zde také řešena problematika palubního zdroje energie jak pro výkonovou část, tak i palubní embedded systém, realizovaný v rámci jiné diplomové práce. Součástí je také identifikace parametrů stroje a detailní analýza pohonných jednotek. Část práce je také věnována sestavení matematického modelu quadrotoru, který je důležitý pro návrh efektivních regulátorů. V této práci je rovněž obsažen návrh základního řízení stroje a výsledky letových zkoušek.

Dp 2008 heinrich petr.pdf