Dp 282 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace výkonových rezerv pro řízení rovnováhy v přenosové síti[edit]

Autor: Petr Filas

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá optimalizací výkonových rezerv (tzv. podpůrných služeb) určených pro regulaci výkonové rovnováhy v přenosové soustavě České republiky, kterou provozuje společnost ČEPS, a.s. Optimalizaci výkonových rezerv můžeme rozdělit do dvou úloh. Smyslem první z nich je nalézt taková množství podpůrných služeb, na jejichž nákup vynaložíme nižší náklady než v předchozích letech a s jejichž pomocí nebude kvalita regulace horší v porovnání s předchozími roky. Smyslem druhé úlohy je zjistit rozdíl v nákladech na pořízení podpůrných služeb při snížení nároků na kvalitu regulace. Při řešení obou úloh byla optimalizačními proměnnými množství jednotlivých typů podpůrných služeb. Kritériem pak byly náklady na nákup podpůrných služeb a kvalita regulace v přenosové soustavě. Pro vyhodnocování kvality regulace byly použity již existující ukazatele kvality regulace a implementovaný model regulátoru přenosové soustavy v Simulinku®. Pro řešení obou úloh byly použity dvě metody – metoda úplného prohledávání na krátkých časových horizontech a genetické algoritmy. Druhou úlohu se podařilo oběma metodami uspokojivě vyřešit, pro první úlohu však neposkytla žádná z metod dostatečně přesné výsledky. V rámci práce však byl navržen další postup vedoucí k jejímu plnému vyřešení.

Dp 2008 filas petr.pdf