Dp 262 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení rychlých servopohonů[edit]

Autor: Grudinin Iľja

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

262img.gif

Cieľom tejto práce je rozšíriť možnosti súčasného žonglovacieho stroja o schopnosť žonglovania s tromi guľami. Ďalšou časťou diplomovej práce je vytvorený medzistupeň v podobe troch modelov, na ktorých si študenti majú možnosť osvojiť základy programovania systému zostaveného z PLC, Acoposa a synchrónneho servomotora. Pre tieto modely je vytvorených päť cvičení, ktoré prevedú študentov od založenia projektu až po vytvorenie vačkového automatu. V súvislosti s žonglérom bola zrealizovaná analýza pohybu a navrhnuté technické úpravy v podobe nutného doplnenia prevodovky a programové úpravy na doplnenie tretej osi realizovanej lineárnym motorom. V praxi elektronické vačky úspešne zamieňajú mechanické vačky pre ich flexibilitu programovania a skoro žiadnu opotrebovateľnosť.

Dp 2008 grudinin ilja.pdf