Dp 274 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace[edit]

Autor: Jiří Řehoř

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

274img.gif

Prakticky každá řízená soustava obsahuje nějaká omezení. Prediktivní regulace (MPC) je moderní metoda řízení, která dokáže přirozeně zahrnout tato omezení do úvahy a na základě definovaného kritéria optimality zprostředkovat optimální řídicí zásah. Hlavní nevýhoda tohoto přístupu je výpočetně náročná optimalizace, která se řeší v průběhu řízení pro každý akční zásah. Tento nedostatek částečně odstraňuje explicitní formulace MPC. V této diplomové práci formulujeme explicitní prediktivní regulátor pro lineární časově invariantní systémy s polyedrickým omezením a kvadratickou ztrátovou funkcí. Na několika ukázkových příkladech předvedeme základní vlastnosti těchto regulátorů a na závěr provedem návrh pro reálný laboratorní model.

Dp 2008 rehor jiri.pdf