Dp 314 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů[edit]

Autor: Šafránek Milan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

314 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá možností tarifikačního měření distribučních PDR rozvaděčů pomocí programovatelného automatu, který nám umožní dálkovou správu zařízení. Celý systém by měl být pro-aktivním a v budoucnosti snadno rozšiřitelným. Práce také stručně popisuje problematiku programovatelných automatů, práci s technologií WAGO I/O SYSTEM, programový systém Control Web a komunikační protokoly MODBUS a SNMP.

Dp 2009 safranek milan.pdf