Dp 318 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace dynamických modelů ve Virtual RealityToolboxu v Matlabu[edit]

Autor: Jozífek Lukáš

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

318img.jpg

Tato práce se zabývá tvorbou virtuálních modelů v programu Matlab, pomocí virtual reality toolboxu. Model je tvořen dynamickým systémem v simulinku a trojrozměrnou scénou. Ta je popsána pomocí jazyka VRML (Virtual reality modeling language). Pro výuku návrhu regulátorů jsou vytvořeny modely „kulička na tyči“ a „dvě kyvadla na vozíku“. Pro tyto modely jsou navrženy regulátory PID (proporcionálně-integračně-derivační) a LQG (kvadraticky optimální řízení). Jako poslední model je zde ukázkový regulátor „Wattův odstředivý regulátor“, který stabilizuje otáčky parního stroje pomocí tlaku páry.

Dp 2009 jozifek lukas.pdf