Dp 323 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ultrazvukový podvodní komunikátor[edit]

Autor: Táborský Zdeněk

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

323 dp.gif

Tématem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro přenos informací pod vodní hladinou s využitím ultrazvuku. Konkrétní provedení umožňuje zasílat textové zprávy, uživatelské rozhranní je tvořeno displejem a speciální klávesnicí na magnetickém principu. Cílem práce je kompletní návrh a výroba funkčního prototypu, což zahrnuje stanovení principů přenosu, sestavení komunikačního řetězce, volbu veškerých komponent, návrh schématu zapojení, návrh a realizaci desek plošných spojů a následné osazení a oživení. Práce se také zabývá implementací základního softwaru pro mikrokontroler, teoretickým testováním komunikačního protokolu a návrhem vodotěsného pouzdra.

Dp 2009 taborsky zdenek.pdf