Dp 325 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém pro prezentaci modelů[edit]

Autor: Onderka Patrik

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout katalog modelů pro výuku předmětu Simulace a modelování a vytvořit interaktivní systém pro prezentaci těchto modelů v prostředí Matlab-Simulink. Tento systém by měl být koncipován jako otevřený s možností dalšího rozšiřování. Tato práce navazuje na diplomové práce “Katalog modelů orgánů“ od Tomáše Půži a “Katalog biosystémů“ od Jana Příhody z roku 1995 a využívá jako podklad modely z prostředí Matlab-Simulink, které byly v těchto pracích vytvořeny. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část pokrývá oblast ovládání, konfigurace a rozšiřování systému. Druhá část poskytuje potřebné informace o rozdělení instalovaných modelů a demonstruje použití systému na vybraných modelech.

Dp 2009 onderka patrik.pdf