Dp 328 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Portálový jeřáb[edit]

Autor: Lembacher Tomáš

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

328.jpg

Tato práce pojednává o modelu portálového jeřábu v laboratoři K24 katedry řídící techniky ČVUT v Praze. Práce obsahuje odvození rovnic modelu, jejich linearizaci a identifikaci modelu. Dále v práci navrhuji regulátory pro daný systém (P regulátor, sledovací LQ regulátor).

Dp 2009 lembacher tomas.pdf