Dp 330 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatický sčítač dopravy[edit]

Autor: Macháček Miroslav

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

330 dp.gif

Diplomová práce popisuje návrh systému pro sběr dopravních dat pomocí indukčních smyček ve vozovce. První část práce popisuje vývoj detektoru indukční smyčky pro zjištění, zda se vozidlo nachází nad smyčkou. Druhá část obsahuje návrh zařízení pro měření rychlosti a délky vozidla pomocí detektorů indukčních smyček včetně průběžného nahrání posbíraných dat na server pomocí GPRS spojení. Poslední dvě části práce se zabývají vývojem serverové aplikace pro příjem a ukládání dat z jednotlivých stanic do databáze a implementací webového rozhraní pro zobrazování dopravních statistik a průběhů na jednotlivých stanicích

Dp 2009 machacek miroslav.pdf