Dp 331 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler[edit]

Autor: Knotek Martin

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

331 dp en.gif

Úkolem diplomové práce bylo vytvořit programovou knihovnu D.A.L.I. komunikačního protokolu pro 8-bitový mikrokontroler STM8 společnosti STMicroelectronics.

D.A.L.I. protokol je používán především k automatizaci a řízení osvětlení ve velkých kancelářských budovách a objektech. Jeho význam roste s každým rokem, a proto se jej mnoho výrobních společností snaží zahrnout do svého portfolia K vývoji programové knihovny byl použit jazyk C, vývojové prostředí ST Visual Develop firmy STMicroelectronics a vývojová deska určená k testování aplikací pro STM8S2xx mikrokontroler.

První část knihovny je určena pro master zařízení, které má za úkol adresovat a ovládat slave zařízení příkazy definovanými v normě IEC Standard 60929, Annex E G. Jeho další funkcí je komunikovat a interpretovat příkazy vysílané demonstračním programem na PC.

Druhá část knihovny je učena pro slave zařízení, které ovládá vlastní světelné zařízení v závislosti na přijatých příkazech z master zařízení. Jako poslední část práce byl vytvořen demonstrační program pro PC, který komunikuje s master zařízením po USB sběrnici nebo sériovém portu a předává mu příkazy zadané uživatelem přes grafické rozhraní.

Dp 2009 knotek martin.pdf