Dp 334 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené volání optimalizačních nástrojù[edit]

Autor: Ramba Jan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

334 dp.gif

Základní funkcionalita implementovaného systému spočívá v možnosti uživatelů jednodu že formulovat úlohy a bezpečné a spolehlivé je zadávat na vzdálený server, kde se úlohy zařadí k řešení do fronty úloh v databázi. Tyto úlohy jsou postupnì podle aktuální dùležitosti úloh zadávány k vyřešení a po jejich vyřešení jsou výsledky předány uživateli stejnou cestou, jakou je zadal. Tento přístup umožňuje přesunout výpočetnì náročné operace na vzdálený server, nezatěžovat tak klientský počítač během výpočtu a odbourává nutnost se přihlašovat na vzdálený server a zadávat ručnì úlohy do cílové aplikace.

Díky použití Web Services jako vstupního interface do serverové aplikace je docíleno kompatibility s velkým počtem nástrojù, které tak lze použít jako klienty, a jednoduše generovat nové klienty.

Dp 2009 ramba jan.pdf