Dp 335 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh samoučících se regulátorů[edit]

Autor: Cerman Otto

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

335 dp.gif

V mnoha situacích mohou být složité systémy úspěšně řízeny použitím fuzzy řídicích systémů. Fuzzy regulátor založený na teorii fuzzy logiky a fuzzy množin je úspěšný nástroj pro konverzi lingvistické řídicí strategie ze znalosti experta do báze pravidel regulátoru. Nalézt tato pravidla však vyžaduje mnoho času, protože se často do jisté míry hledají metodou pokus-omyl. Navíc pro velmi složité systémy jsou také obtížně zjistitelná.

K tomu převážná většina procesů má proměnnou dynamiku. Z tohoto důvodu v takovýchto situacích klasické regulátory s pevně nastavenými parametry většinou nestačí, protože při změnách procesu je klasické řízení neoptimální a může docházet např. ke ztrátě materiálu nebo energie. V takovýchto případech je potřeba použít adaptivní regulátor.

Samoorganizující se (v angl. psané lit. self-organizing) nebo samoučící se (self-learning) regulátor patří do skupiny adaptivních fuzzy regulátorů. Jedná se o heuristický regulátor, ve kterém jsou pravidla řízení generována a automaticky vylepšována. Jeho základní funkce jsou: 1. generovat vhodné akční zásahy podle zhodnocení chování systému; 2. modifikovat vhodným způsobem regulátor (nejčastěji bázi znalostí), aby bylo dosaženo požadovaného chování i při změnách pracovních bodů systému.

Cílem této práce je seznámit se s doposud známými metodami, vhodné z nich vybrat a následně je odzkoušet na několika modelech.

Dp 2009 cerman otto.pdf