Dp 337 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu[edit]

Autor: Dočekal Jan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

337 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá systémy energetického managementu, které jsou používány ve výrobním procesu. Jeden takovýto systém je také realizován pro účely této práce. V úvodu práce jsou stručně vysvětleny základy energetického managementu a také zde nechybí základní požadavky na takovýto systém, který se používá ve výrobním procesu.

Následně byl vytvořen průzkum trhu, který monitoruje realizovaná řešení různých do- davatelů energetického managementu. Bylo zjištěno, že dodavatelé těchto řešení nahlížejí na problém ze dvou úrovní. V prvním případě jsou dodávány produkty, které před- pokládají, že získávání energetických dat je na straně zákazníka. Tato varianta nese v práci označení Databázová implementace. V druhem případě existují na trhu řešěení, kde dodavatelská fima zajištuje jak sběr energetických dat, tak také tzv. databázovou implementaci.

Poslední část této práce popisuje realizované řešení energetického managementu. Toto řešeníje založeno na platformě Siemens PCS7 a k získávání energetických dat využívá speciální PCS7 knihovnu, která je určena k těmto účelům. Toto řešení se skládá ze dvou částí. První část tvoří reportovací systém, který byl vyvinut fimou SIDAT. Na základě tohoto reportovacího systému byl realizován systém predikční. Tento predikční systém byl vyvinut pro účely této diplomové práce. Jak pro reportovací, tak pro predikční systém bylo zvoleno rozhraní aplikace MS Excel pro jeho široké uplatnění při zpracovávání dat.

Dp 2009 docekal jan.pdf