Dp 340 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

RTW Target for Linux with CANopen Support[edit]

Autor: Hamáček Lukáš

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

340 dp.gif

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podporu komunikace po protokolu CANopen v kodu generovaném pomocí nástroje Real Time Workshop, který je součástí programu Matlab. Dokument popisuje nejprve takzvaný target, což je sada nástrojů umožnující generování, překlad a spustění kodu na cílové platformě tvořené počítačem BOA5200 s operačním systémem Linux. Hlavní částst diplomové práce se poté zaměřuje na inte- graci ovladače protokolu CANopen do kodu generovaného z Matlabu. K tomuto účelu je vytvořena sada Simulinkových bloků (CANopen blockset), která zpístupňujeuje rozhraní ovladáče pro použití v modelu Simulinku. Obě části práce jsou doplněny ukázkovými aplikacemi pro rychlé pochopení práce s nástroji.

Dp 2009 hamacek lukas.pdf